Der er forskellige forhold til forskellige nedrivninger rundt omkring i landet

20 juli 2021
Anders Lundtang Hansen
Der er forskellige forhold til forskellige nedrivninger rundt omkring i landet

Der er jo gedigen forskel på, om man skal til at rive noget ned i København, eller man skal foretage nedrivning på Falster.

Man kan jo umiddelbart bare tro, at det handler om at komme med en masse maskiner – eller dynamit – og så begynder man ellers at rive ned fra toppen eller lave en kontrolleret sprængning, så man undgår at lave uheld af større eller mindre omfang på bygningerne og områderne omkring en.

Al slags nedrivning er selvfølgelig organiseret og bliver foretaget efter de betingelser og nødvendigheder, som der er relevante i den givne sammenhæng, og det er netop dét, som vi skal ind på i denne artikel.

For skal man netop rive en større bygning ned inde i det indre København, hvor denne klodser sig op og ned ad en bygning på hver sin side, så er det meget forskelligt fra, hvis man skal rive et gammelt landbrug ned langt ude på landet på Falster.

Man laver en nedrivning efter forholdene

Som sagt er alle nedrivninger organiseret, men hvis man, som nævnt, skal rive en gammel gård ned langt ude på bøhlandet, så har man mere albuerum at gøre godt med, og der er ikke lige så stor en chance for, at der former sig grupper af tilskuere for at kigge med.

Som regel dukker den slags mennesker også mest op, hvis det er belejligt inde i byen, hvor man bortsprænger en bygning, end hvis man langsomt river en gård ned på landet.

Men selvom man har godt med albuerum, så sørger man for at lave en stor sikkerhedszone, hvis man nu skulle risikere, at der er nogle murbrokker, som der kommer til at fare langt omkring, når man river en gård ned.

Derfor kan man måske stadig lade det være nødvendigt at evakuere de omkringliggende beboere, selvom man allerede synes, at de bor langt væk.